Tolna

     Vinárska oblasť vznikla v roku 1997, keď pahorkatinu Tolnai odčlenili od Szekszárdskej vinárskej oblasti. Môžeme ju rozdeliť na tri časti: Tolna, Völgység a Tamási. Pôda pozostáva z vrstiev hlinito-piesčitých usadenín pokrytých vrstvou sprašu. V časti Völgység je táto vrstva oveľa tenšia, ...
Čítať ďalej >