Badacsony

       Základnou horninou pohoria Badacsony je vulkanický bazalt a bazaltový tuf, v jeho pôde sa zemina svahu mieša so zvetraninami vulkanických hornín. Reliéf charakterizujú samostatne stojace bazaltové hory, ktoré vyznačujú hranicu medzi dvoma kotlinami vinárskej oblasti – kotliny Tapolca a údolia Káli. ...
Čítať ďalej >